Løpere som går flere runder passerer via standplass på skytebanen


2,5 km

Passering via standplass