Løpere som går flere runder passerer via standplass på skytebanen


3,3 km

Passering via standplass