Trykk på plusstegnet for å legge til andre løyper.